מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 7.7.23

רמפי בריאות בע"מ ("רמפי", "חברה" או "אנחנו") מחויבת להגן על הפרטיות של המשתמשים באתר שלנו שכתובתו: www.remepy.com("האתר") ובאפליקציה שלנו לניידים ("האפליקציה" ויחד עם האתר – "השירותים"). מדיניות פרטיות זו נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו במהלך השימוש בשירותים. בהמשך שימושך באתר ו/או באפליקציה, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

איזה מידע אנחנו עשויים לאסוף לגבי המשתמשים שלנו?

אנחנו עשויים לאסוף מהמשתמשים שלנו שלושה סוגי נתונים ומידע:

(i)             "מידע אישי מזהה", שהינו מידע עליך שניתן להשתמש בו על-מנת לזהות אותך וליצור עימך קשר, למשל שם, תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, דואר אלקטרוני ו מספר טלפון.

(ii)            "מידע אישי קליני", שאת חלקו תידרש למסור מראש לצורך בחינת התאמת השירותים עבורך, וחלקו ייאסף במסגרת מתן השירותים. כך, למשל, המידע הרפואי שייאסף עשוי לכלול מידע לגבי מצבך הבריאותי (לרבות תוצאות של בדיקות דם ובדיקות אחרות, סיכומי מטפלים, צילומים, הדמיות, עבר רפואי, מידע על תרופות שאתה נוטל וכיו"ב), נתונים לגבי תפקודך במהלך השימוש בשירותים, זמני תגובה, סוגי הטעויות במהלך השימוש בשירותים ותובנות רפואיות שיופקו על בסיס האמור.

המידע האישי הקליני מוחזק בנפרד מהמידע האישי המזהה. כל עיבוד של המידע האישי הקליני למטרות מחקר ופיתוח יתבצע תוך שמירה על הפרדה זו. אם וכאשר יפורסמו פרסומים מדעיים ו/או אחרים המסתמכים על מידע שנאסף על בסיס שימוש בשירותים, זהות המשתתפים במחקר תישאר חסויה.

(iii)           "מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, זמני השלמת המשימות שבצעת בעת שימושך בשירותים, העמודים שבהם צפית, שירותי האתר שעניינו אותך ועוד.

אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות המפורטות להלן וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותים.

כיצד אנו אוספים את המידע שלך?

לתשומת ליבך: אינך מחויב לפי חוק למסור לנו מידע אישי (מזהה או קליני). אתה מאשר ומסכים בזה שאתה מוסר לנו את המידע מרצונך החופשי, למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, ושאנחנו רשאים להחזיק במידע ולהשתמש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו ולחוקים החלים הרלוונטיים. לא נאסוף מידע אישי מכם או בקשר אליכם ללא אישורכם, כפי שבא לידי ביטוי בהסכמתכם למדיניות פרטיות זו ובאינטראקציה הפעילה שלכם עם השירותים.

אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

א. רישום במסגרת פתיחת חשבון משתמש:

במידה ואתה משתמש באפליקציה, נאסוף ממך מידע אישי שתמסור לנו מרצון במהלך פתיחת חשבון המשתמש.

ב. איסוף מידע באמצעות האפליקציה:

לאחר שניצור עבורך חשבון, אנחנו עשויים לבקש ממך לחלוק עימנו פרטים נוספים לפני השימוש שלך בשירותים, לרבות מידע אישי רפואי.בהמשך לכך, אנחנו עשויים לאסוף לגביך מידע במהלך השימוש שלך בשירותים במטרה לטייב את השירותים הניתנים לך ולהתאים אותם אליך באופן ייעודי, וכן לשם מחקר ופיתוח כפי שמפורט בהמשך מדיניות פרטיות זו.

ג. יצירת קשר:

במידה ואתה מעוניין ליצור עימנו קשר בקשר לאתר או לשירותים, באפשרותך לעשות זאת באמצעות האתר. איסוף המידע הכלול בפנייתך, יאפשר לנו לספק לך את השירות אותו תבקש שנבצע.

כיצד ולאילו מטרות אנו משתמשים בפרטים שלך?

אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופנים הבאים:

א. ניהול האתר ואספקת שירותים:

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך (וכן לצרף אותו למידע לא אישי, במידת הצורך) על מנת לספק לך את השירותים; לשמר, לנהל ולשפר את השירותים; על-מנת לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות השירותים (לרבות באמצעות התאמתם האישית) ולנתח כיצד נעשה שימוש בשירותים; ולשם יצירת קשר עימך.

ב. שליחת הודעות:

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך על מנת ליצור איתך קשר ולשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים. כחלק מהשירותים, אנחנו עשויים גם ליצור איתכם קשר כדי לעדכן אתכם לגבי ניסויים קליניים שעשויים להיות רלוונטיים לכם. מידע כזה לא ייחשב לייעוץ רפואי.

ג. איסוף מידע לצורך מחקר ופיתוח:

אנו עשויים להשתמש במידע שנאסף במסגרת השירותים והאתר למטרות מחקר ופיתוח, לרבות לצורך אישוש תוקפם המדעי של השירותים (לצרכים פנימיים ו/או לצורך הצגת המסקנות לצדדים שלישיים, לרבות רשויות רגולטוריות) ו/או לצורך שיפור השירותים ופיתוח שירותים ומאפיינים חדשים. השימוש במידע למטרות אלה ייעשה ללא כל חשיפת פרטים מזהים כלשהם אודות המשתמשים ותוך שמירה מלאה על פרטיותם. בהסכמתך לתנאי מדיניות זו, אתה מאשר את הסכמתך לשימוש בנתונים שייאספו באתר ובשירות, למעט פרטיך המזהים, לצורך מחקר ופיתוח כאמור.

מסירת המידע האישי שלך לצדדים שלישיים

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחותו של הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

המידע האישי שלך לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות שיווק ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך, בהקשר לעסקת מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל.

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו ושיווקו, בניהול העסק שלנו או בביצוע משימות המשלימות, מאפשרות ומעצימות את השירותים (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי אבטחת מידע וסייבר, שירותי ניהול בסיס נתונים, שירותי ניתוח נתונים, כלי ניתוח אפליקציות), וכן עם יועצים עסקיים, משפטיים ופיננסיים שלנו. צדדים שלישיים אלה עשויים להימצא מחוץ לישראל. צדדים שלישיים אלו עשויים לקבל או להיחשף באופן אחר למידע האישי של המשתמשים שלנו, אך הם רשאים להשתמש במידע אישי זה רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

כמו כן, ייתכן שנעביר מידע למוסדות אקדמיים/מחקריים ו/או לחברות מסחריות אחרות לצורכי מחקר ופיתוח ו/או לשימושים מסחריים, אךלא נעביר מידע אישי מזהה בנוגע למשתמשים ספציפיים ללא הסכמתם מראש.

שינוי או מחיקת המידע שלך

אנו נחזיק את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל ועל מנת לספק לך את השירותים. אם תרצה לשנות, לעדכן, לתקן ו/או למחוק את המידע האישי שלך במערכת שלנו, תוכל לעשות זאת על-ידי עריכת המידע בחשבון שלך או על-ידי מחיקת החשבון שלך מהשירות. במקרה כזה, נמחק את המידע האישי שלך ו/או נסיר מהמידע שלך את המזהים האישיים. אנא שים לב שייתכן שלא ניתן יהיה למחוק לחלוטין רישומים מבלי לשמור שאריות מידע בשל האופן שבו גיבוי נתונים נשמר על ידינו או על ידי ספקינו.

חרף האמור לעיל, אנחנו נחזיק מידע אישי שלך ככל שהדבר יידרש לצורך עמידה בהתחייבויותינו החוקיות, ליישוב מחלוקות, לאכיפת ההסכמים שלנו ו/או להגנה על אינטרסים לגיטימיים אחרים שלנו.  

כמו כן, במידה שאתה משתמש בשירותים במסגרת השתתפותך במחקר שנערך על-ידינו, עם תחילת שלב ניתוח ועיבוד הנתונים על ידי החוקרים, לא תתאפשר מחיקת מידע אישי קליני או מניעת עיבוד נוסף של מידע זה. לפיכך, מידע שייאסף במהלך השתתפותך במחקר יישאר חלק מבסיס הנתונים המחקרי גם אם תחליט לפרוש מהמחקר, וזאת כדי להגן על שלמות המחקר והיושרה המדעית שלו. במקרה כזה, המידע האמור יוחזק על-ידינו עד שייקבע כי אין עוד צורך באימות תוצאות המחקר או במילוי חובות דיווח ובקרה, פנימיים וחיצוניים.

אבטחת מידע

אנחנו מקפידים מאוד על אבטחת השירותים. אנו מאחסנים את המידע שנאסף בקשר לשירותים על שרתי הענן של על שרתי הענן של AWS ו-GCP, המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. שים לב כי המידע עשוי להיות מוחזק בשרתים באיחוד האירופי, בארה"ב או במקומות אחרים. כמו כן, אנו נוקטים בנהלים סטנדרטיים בענף כדי לוודא שהמידע האישי של המשתמשים שלנו בטוח וכדי למנוע שימוש במידע זה ללא רשות, לרבות הצפנה, אנונימיזציה, שכבת שקע מאובטח (SSL) ואבטחת שכבת תעבורה (TLS). עם זאת, אנחנו לא ערבים ולא יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף אמצעים אלה או לעשות שימוש במידע למטרות בלתי הולמות. זוהי אחריותך להגן על כל הסיסמאות ושמות המשתמש בהם אתה עושה שימוש בגישה לשירותים ולהודיע לנו מיד אם אתה יודע או חושד שהסודיות של כל סיסמה ו/או שם משתמש הופרו. אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש בלתי מאושר שמתבצע באמצעות פרטי ההתחברות שלך.

שימוש ב-cookies

cookie היא קובץ נתונים קטן שאתר שומר במחשב או במכשיר הנייד שלך כשאתה נכנס לאתר. אנו משתמשים ב-cookies ובטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies או לקבל אזהרה לפני כן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. לתשומת ליבך, יתכן שזה יפגום בחוויה המקוונת שלך.

אתרי צד ג'

במהלך השימוש בשירות, אתם עשויים להיתקל בקישורים לאתרים ו/או לשירותים ו/או למוצרים של צדדי ג'. לתשומת לבכם, האתרים ו/או השירותים ו/או המוצרים הללו שמציעים צדדי ג' אינם קשורים לרמפי ועשויים להשתמש ב-cookies ובטכנולוגיות ניטור אינטרנט אחרות כדי לאסוף מידע לא-אישי ו/או אישי לגביכם. איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות או חבות בנוגע לסוגיות פרטיות או לסוגיה חוקית אחרת בקשר לאתרים ו/או לשירותים ו/או למוצרים הללו של צדדי ג'.  

שינויים במדיניות הפרטיות  

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר המועד שבו התבצע תיקון במדיניות הפרטיות יעיד על הסכמתך לכך שהשינויים במדיניות יחולו עליך. בהתאם לכך, על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים הללו בהודעה שתפורסם באמצעות האתר ו/או באמצעות דואר אלקטרוני.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צור עימנו קשר באמצעות מייל בכתובת info@remepy.com ונשתדל לענות בתוך פרק זמן סביר.